1 چگونه از مدبه مد خرید کنم؟
شما از دوطریق می توانید خرید عمده و تکی خودرا انجام دهید

روش اول
خرید اینترنتی

روش دوم
خرید تلفنی


2 آیا بدون ثبت نام در مد به مد می توانم خرید انجام دهم؟
درروش دوم خرید(خرید تلفنی) امکان خرید بدون عضویت مقدور می باشد


3 آیا امکان خرید در قسمت عمده فروشی در حد نیم جین وجود دارد؟
متاسفانه خیر

4 آیا بعد از ثبت نهایی سفارش می توانم خرید خودرا لغو نمایم یا تغییر دهم؟
اگر قبل از فرآیند ارسال کالا باشد امکان پذیر است ولی بعد از ارسال این امکان وجود ندارد


5 اگر بعد از دریافت کالا متوجه شدم محصول با عکس هم خوانی ندارد آیا امکان برگشت کالا وجوددارد؟
اگر محصول دریافتی با توجه به فاکتور ثبت شده از نظر سایز(فقط برای قسمت تک فروشی) رنگ, مدل با اطلاعات اراِیه شده تمایز داشت مد به مد با تقبل هزینه بازگشت و ارسال مجدد کالا, کالای مورد نظر شمارا تعویض خواهد کرد

ولی اگر باتوجه به فاکتور ثبت شده محصول دریافتی با اطلاعات ارایه شده تطابق داشته باشد و شما مایل به تغییر رنگ, سایز(فقط برای قسمت تک فروشی) باشیدباتوجه به موجودی انبار این امر امکان پذیر است و هزینه بازگشت کالا و ارسال مجدد آن برعهده ی مشتری می باشد

6 اگر کالای دریافتی ازنظر رنگ,چاپ, پارچه دارای زدگی یا هر اختلال دیگری باشددرصورتی که مورد تایید قرر گیرد درهمان روز دریافت کالا با پشتیبانی مد به مد تماس حاصل فرماِید

7 چند روز بعد از دریافت کالا می توانم آن را مرجوع کنم؟
به دلیل رعایت مساِِِِيل بهداشتی اگر 
1 کالا با عکس اراِیه شده هم خوانی نداشت
2 کالا دارای زدگی پارچه, چاپ یا هرنوع اختلال مورد تایید باشد
3 قصد تغییر رنگ, سایز(فقط در قسمت تک فروشی می باشد) سفارش خودرادارید

درهمان روز دریافت کالا با هماهنگی با مد به مد می توانید کالای خودرا مرجوع نمایید